Обавештење о обради података о личности - Закон о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ

Обавештење о обради података о личности - Закон о Привременом регистру мајки и других лица којима се уплаћује новчана помоћ

Сличне теме

Обавештење о брисању података - Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ

Обавештење о обради података о личности - Закон о Привременом регистру држављана Републике Србије од 16 до 29 година којима се уплаћује новчана помоћ

Обавештење о брисању података из Привременог регистра пунолетних држављана Републике Србије, којима се уплаћује новчана помоћ за ублажавање последица пендемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2