Читај ми

О згради

Грађевински објекат у Улици Кнеза Милоша 20 изграђен је 1889. године по пројекту архитекте Душана Живановића за потребе државне администрације. Грађевина је имала један спрат и у њој су били смештени Државни савет и Главна контрола. Према истом пројекту грађевина је дограђена са другим спратом 1920. године.

Према пројекту Николе Краснова, руског емигранта, зграда је дограђена 1924. године у јединствену четвороугаону грађевину са унутрашњим двориштем. Грађевина је надзидана 1959. године са трећим спратом.

После Другог светског рата у ову зграду смештени су Савезни плански завод и Савезни статистички завод, а 2004. године Министарство финансија Републике Србије.

Објекат у Улици Кнеза Милоша 20 се налази у оквиру целине „Подручје уз Улицу кнеза Милоша“ која на основу Закона о културним добрима, представља добро које ужива претходну заштиту.

Сличне теме

Надлежност Министарства