Надоградња система Е-фактура на основу захтева радне групе, кроз набавку лиценци за додатне модуле , ЈН 29/2021

Јавни позив

Сличне теме

Подршка за пуштање у продукцију електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 27/2021

Набавка оригиналних тонера за уређаје марке HP, ЈН 36/2021

Техничка подршка за ЦРМ, ЈН 34/2021