Набавка софтвера за електронско пречишћавање текста ЈН 10/2021

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Успостављање резервне локације Система за Е-фактуру и Централизоване платформу за консолидацију података и пословно извештавање ЈН 35/2021

Софтвер за праћење реализације јавних набавки кроз праћење покретања, доделе и плаћање ставки уговора јавне набавке, ЈН 33/2021

Унапређење система за консолидацију и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа, ЈН П 2/2021