Набавка рачунарске опреме – хардвер Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда (по овлашћењу спроводи УЗЗПРО)

Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности – Услуге превођења ЈН број 1/2017

Јавна набавка мале вредности – Услуга транспорта експресних пошиљака у међународном поштанском саобраћају, за потребе Министарства финансија, ЈНМВ 2/2017

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Услуга одржавања сајта Министарства финансија, јавна набавка број П 4/2017