Набавка лиценци за техничку подршку за Сервис бус платформу са компонентама за интеграције са осталим радним окружењима, ЈН 9/2022

Јавни позив
Исправка – обавештење о измени јавног позива
Исправка – обавештење о измени јавног позива
Одлука о додели уговора
Обавештњее о додели уговора

Сличне теме

Софтвер за праћење уговора ван Портала јавних набавки, ЈН 17/2022

Платформа за преглед и анализу података из јавних набавки, ЈН 16/2022

Постављање архивера за потребе прилога Е - фактура (Сигурносно чување и обезбеђивање доступности документације из система Е - фактура), ЈН 12/2022