Модул за превенцију трансакција ка физичким и правним лицима која имају забрану располагања новчаним средствима и имовином, ЈН 40/2021

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Реконструкција пословне зграде на адреси Београд, Балканска бр. 53

Услуге одржавања апликативног софтверског решења за извештавање о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору, ЈН 42/2021

Анализа и израда нових пословних процеса и дефинисање будућег система Е-акциза са испоруком пилот решења, ЈН 41/2021.