Читај ми

Модели, смернице, алати

Интерна ревизија је активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност, са сврхом да допринесе унапређењу пословања организације; помаже организацији да оствари своје циљеве, тако што систематично и дисциплиновано процењује и вреднује управљање ризицима, контроле и управљање организацијом;

Интерна ревизија помаже руководећим структурама и њена улога је често описана као продужена рука руководиоца. Путем интерне контроле, руководеће структуре добијају информације које се односе на функционисање система који је у њиховој надлежности.

Смернице у вези примене прописаних новина о начину организовања и спровођења интерне ревизије
Алати за ревизију ИПА фондова Европске уније
Модел за интерну оцену квалитета рада јединица за интерну ревизију
Смернице за спровођење интерне ревизије међусекторских програма и пројеката –„хоризонтална ревизија“
Смернице за успостављање заједничке јединице за интерну ревизију
Модел повеље интерне ревизије
Модел етичког кодекса
Модел Споразума о обављању интерне ревизије од стране јединице за интерну ревизију другог КЈС

Сличне теме

Смернице за обављање саветодавних услуга

Модели описа послова

Постаните интерни ревизор