Лиценце за техничку подршку за надоградњу система повезивањем Система Е-фактура са централизованим системом за извештавање Министарства финансија (БИ), ЈН 11/2022

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Софтвер за праћење уговора ван Портала јавних набавки, ЈН 17/2022

Платформа за преглед и анализу података из јавних набавки, ЈН 16/2022

Постављање архивера за потребе прилога Е - фактура (Сигурносно чување и обезбеђивање доступности документације из система Е - фактура), ЈН 12/2022