Лиценце за техничку подршку за документ менаџмент систем, ЈН 29/2022

Јавни позив
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Сличне теме

Одржавање информационог система ПИМИС ЈН 42/2022

Набавка услуга успостављања основне мреже геодетских тачака, израде топографских подлога и израде Пројекта геодетског обележавања ЈН 41/2022

Подршка за пуштање у продукцију и рад електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 40/2022