Јавна набавка услуга - Услуге надзора над извођењем радова на реконструкцији и доградњи зграде државних органа, на адреси Београд, Балканска бр. 53, катастарска парцела број 22635 КО Савски венац, ЈН 4/2022

Јавни позив
Одлука о додели уговора

Сличне теме

Набавка услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН 7/2022

Лиценце за техничку подршку за надоградњу система повезивањем Система Е-фактура са централизованим системом за извештавање Министарства финансија (БИ), ЈН 11/2022

Набавка лиценци за техничку подршку за Сервис бус платформу са компонентама за интеграције са осталим радним окружењима, ЈН 9/2022