Јавна набавка мале вредности, Одржавање мултифункционалних уређаја, број ЈН МВ 4/2018

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности Одржавање мултифункционалних уређаја, број ЈН МВ 4/2018
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности број 2/2018 – Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија

јавну набавку мале вредности – Услуге превођења ЈН МВ 1/2018

Јавна набавка мале вредности број 3/2018 – Набавка услуга транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају