Јавна набавка мале вредности – Одржавање и поправка мултифункционалних уређаја, јавна набавка број 3/2016.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Набавка менаџмент информационог система (МИС) са пратећом рачунарском опремом, ЈН број 6/2016

Централизована јавна набавка број 15/2016 – набавка рачунарске опреме и штампача

ЦЈН 6/2016 Услуге осигурања запослених и других лица