Израда пројектно техничке документације реконструкције објекта у ул. Балканска 53, ЈН 18/2021

Јавни позив
Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Техничка подршка за ЦРМ, ЈН 34/2021

Успостављање резервне локације Система за Е-фактуру и Централизоване платформу за консолидацију података и пословно извештавање ЈН 35/2021

Софтвер за праћење реализације јавних набавки кроз праћење покретања, доделе и плаћање ставки уговора јавне набавке, ЈН 33/2021