Имплементација система за надгледање и анализу догађаја у информационом систему – Мониторинг платформа, ЈН 32/2021

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Реконструкција пословне зграде на адреси Београд, Балканска бр. 53

Услуге одржавања апликативног софтверског решења за извештавање о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору, ЈН 42/2021

Анализа и израда нових пословних процеса и дефинисање будућег система Е-акциза са испоруком пилот решења, ЈН 41/2021.