План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2024. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2024. годину
Упутство за увођење родно одговорног буџетирања за 2024. годину

Сличне теме

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2025-2027. године

Образац ПФЕ

Методологија за означавање зелених пројеката

Методологија за означавање зелених пројеката