Образац ПРМ – Ново запошљавање и додатно радно ангажовање (Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава - „Службени гласник РС“, бр. 159/2020)

Образац ПРМ – Ново запошљавање и додатно радно ангажовање (Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава - „Службени гласник РС“, бр. 159/2020)

Сличне теме

Интерно техничко упутство

Интерно техничко упутство

Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији

Спецификација прилагођене примене стандарда EN 16931-1 за електронске фактуре у унутрашњем промету у Републици Србији (верзија од 16.9.2021)

Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура

Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура (верзија од 9.9.2021)