Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2025-2027. године

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2025-2027. године
Прилог 1

Сличне теме

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

План увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета РС за 2025. годину

Образац ПФЕ

Методологија за означавање зелених пројеката

Методологија за означавање зелених пројеката