Информација о подношењу пореске пријаве ПП ОПО-К

Obaveštenje za PP OPO-K

Сличне теме

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project

Јединствена методологија за праћење фискалних ризика у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 99/2021)