Фискална стратегија

Фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину
Ревидирана Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину
Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину
Ревидирана Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину
Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину
Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 142/2020)
Ревидирана Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину
Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину
Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину
Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину
Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину
Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину
Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину
Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину - на руском језику

Сличне теме

Ревидирана Фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину

Фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину

Фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину

Ревидирана Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

Ревидирана Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину