Zakon o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - US, 93/2012, 114/2012 - US, 47/2013, 48/2013 - ispravka, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon , 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021, 138/2022 i 92/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Zakon o porezu na dohodak građana (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - US, 93/2012, 114/2012 - US, 47/2013, 48/2013 - ispravka, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - dr. zakon , 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021, 138/2022 i 92/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
DINARSKI IZNOSI mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2023. godinu Zakona o porezu na dohodak građana
DINARSKI IZNOSI mesečnih zarada iz člana 15v st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak građana, za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 116/2023)
USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 12b st. 1. i 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2023. godini („Službeni glasnik RS”, br. 6/2024)

Slične teme

Zakon o budzetu Republike Srbije za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 92/2023)

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniSredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu („Službeni glasnik RS“, br. 92/2023)

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu („Službeni glasnik RS“, br. 92/2023)