Zakon o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014 i 44/2021) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Закон о осигурању („Службени гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Slične teme

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica–Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin) („Službeni glasnik RS“, br. 96/2021)

Zakon o utvrđivanju finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 76/2021)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad po osnovu Ugovora o kreditu radi gasifikacije Kolubarskog okruga i izgradnju razvodnog gasovoda Beograd–Valjevo–Loznica („Službeni glasnik RS“, br. 59/2021)