Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalna Banka A.D. Beograd i AIK Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad („Službeni glasnik RS“, br. 10/2023)

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, NLB Komercijalna Banka A.D. Beograd i AIK Banka a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas” Novi Sad („Službeni glasnik RS“, br. 10/2023)

Slične teme

Zakon o budzetu Republike Srbije za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 92/2023)

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniSredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu („Službeni glasnik RS“, br. 92/2023)

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu („Službeni glasnik RS“, br. 92/2023)