Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama („Službeni glasnik RS“ broj 69/2021)

Уредба о условима и начину коришћења система за управљање фактурама („Службени гласник РС“ број 69/2021)

Slične teme

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save” („Službeni glasnik RS“, br. 95/2021)

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, br. 95/2021)

Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija („Službeni glasnik RS“, br. 95/2021)

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA” ("Službeni glasnik RS", br. 74/2021)