Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 156/2020)

Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 („Službeni glasnik RS“, br. 156/2020)

Slične teme

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „NEDELjA CRVENOG KRSTA“ („Službeni glasnik RS“, br. 37/2024)

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2024” (“Službeni glasnik RS“, br. 26/2024)

Uredba o pravilima postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)