Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2021, 117/2021, 51/2022, 141/2022 i 85/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja („Službeni glasnik RS“, br. 32/2021, 117/2021, 51/2022, 141/2022 i 85/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Slične teme

Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „KROV 2024” (“Službeni glasnik RS“, br. 26/2024)

Uredba o pravilima postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/2023)