Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima („Službeni glasnik RS", br. 39/2019, 8/2020, 132/2021, 144/2022 i 117/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima („Službeni glasnik RS", br. 39/2019, 8/2020, 132/2021, 144/2022 i 117/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika
Prilog 16. Napomene za utvrđivanje carinske vrednosti i Prilog 29. Spisak dozvoljenih uobičajenih oblika postupanja

Slične teme

Uredba o pravilima postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027 („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)

Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/2023)

Uredba o kapitalnim projektima („Službeni glasnik RS“, br. 79/2023)