Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 99/2011, 106/2013 i 84/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 99/2011, 106/2013 i 84/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika

Slične teme

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, duvanskih proizvoda, odnosno o proizvodnji i prometu srodnih proizvoda („Službeni glasnik RS“, br. 11/2024)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2024. godini („Službeni glasnik RS“, br. 8/2024)

Pravilnik o obrascu izveštaja o naplaćenim naknadama za korišćenje javnih dobara (“Službeni glasnik RS“, br. 9/2024)