Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-5992/2022 od 28. jula 2022. („Službeni glasnik RS“, br. 83/2022)

Odluka o emisiji državnih zapisa Republike Srbije, 05 broj 424-5992/2022 od 28. jula 2022. („Službeni glasnik RS“, br. 83/2022)

Slične teme

Odluka o obrazovanju Međuresorne radne grupe za pripremu, izradu i sprovođenje okvirnog dokumenta za izdavanje zelenih i održivih socijalnih obveznica Republike Srbije na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS“, br. 79/2023)

Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na uvoz određene robe (“Službeni glasnik RS“, br. 71/2023)

Odluka o određivanju organa, lica i tela za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA III) za period 2021–2027. godine (“Službeni glasnik RS”, br. 34/2023 i 77/2023) – nezvanično prečišćen tekst redakcije Službenog glasnika