Rezervacija i izdavanje avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja, JN MV 3/2020

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor zainteresovanom licu
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020