Obaveštenje o brisanju Privremenog registra punoletnih državljana Republike Srbije formiranog radi uplate jednokratne pomoći

Obaveštenje o brisanju Privremenog registra punoletnih državljana Republike Srbije formiranog radi uplate jednokratne pomoći

Slične teme

Obaveštenje o brisanju podataka

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti sistema elektronskih faktura

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti - Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina