Obaveštenje o brisanju podataka o ličnosti u vezi sa državnom pomoći od 3000 dinara svakom vakcinisanom licu

Obaveštenje o brisanju podataka o ličnosti u vezi sa državnom pomoći od 3000 dinara svakom vakcinisanom licu

Slične teme

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti - Zakon o Privremenom registru majki i drugih lica kojima se uplaćuje novčana pomoć

Obaveštenje o brisanju podataka - Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti - Zakon o Privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć