Nadogradnja sistema E-faktura kroz nabavku usluga integracije sa sistemom Uprave carina i licence za dodatni modul za administraciju sistema (JN 32/2022)

Javni poziv
Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
Odluka i dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Održavanje informacionog sistema PIMIS JN 42/2022

Nabavka usluga uspostavljanja osnovne mreže geodetskih tačaka, izrade topografskih podloga i izrade Projekta geodetskog obeležavanja JN 41/2022

Podrška za puštanje u produkciju i rad elektronskog centralizovanog sistema za upravljanje fakturama, JN 40/2022