Nabavka usluge održavanja računarske i komunikacione opreme i štampača (samo za opremu koja nije bila predmet centralizovane javne nabavke u 2019. godini ili je nabavljena u 2019. godini), CJN 7/2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 9

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020