Nabavka korporativnog telefonskog sistema, JN 13/2021

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Slične teme

Podrška za puštanje u produkciju elektronskog centralizovanog sistema za upravljanje fakturama, JN 27/2021

Nabavka originalnih tonera za uređaje marke HP, JN 36/2021

Tehnička podrška za CRM, JN 34/2021