Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru

Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru za 2022. godinu
Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru za 2021. godinu
Evidencija o stručnom usavršavanju internih revizora u javnom sektoru za 2020. godinu

Slične teme

Konsolidovani godišnji izveštaji

Izveštaji o sagledavanju kvaliteta rada interne revizije

Pravni i strateški okvir