Centralizovani sistem za bekap podataka, JN 12/2020

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor zainteresovanom licu 1
Izmenjena konkursna dokumentacija 1
Obaveštenje o produženju roka 1
Odgovor zainteresovanom licu 2
Izmenjena konkursna dokumentacija 2
Obaveštenje o produženju roka 2
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020