centralizovana javna nabavka, Usluge osiguranja zaposlenih, broj 6/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Usluge osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta i dnevne naknade – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Usluge osiguranja zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti – Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Usluge osiguranja zaposlenih u slučaju smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta i dnevne naknade – Partija 1 (2020-2021)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Usluge osiguranja zaposlenih u slučaju hirurških intervencija i težih bolesti – Partija 2 (2020-2021)

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2018 – Nabavka usluga osiguranja zaposlenih u Ministarstvu finansija

javnu nabavku male vrednosti – Usluge prevođenja JN MV 1/2018

Javna nabavka male vrednosti broj 3/2018 – Nabavka usluga transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju