Centralizovana javna nabavka broj 1/2018 – Nabavka računarskog materijala – tonera (osim za tonere nabavljene na osnovu centralizovane javne nabavke koja je pokrenuta u 2017. godini)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 12 - 2019. godina
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 12
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 11 - 2019. godina
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 11
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 9 - 2019. godina
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 9
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 5 - 2019. godina
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3 - 2019 godina
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1 - 2019. godina
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2018 – Nabavka usluga osiguranja zaposlenih u Ministarstvu finansija

javnu nabavku male vrednosti – Usluge prevođenja JN MV 1/2018

Javna nabavka male vrednosti broj 3/2018 – Nabavka usluga transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju