Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
Srednjoročni okvir rashoda budzeta Republike Srbije iz svih izvora finansiranja po razdelima za period od 2024. do 2026. godine
Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije
Prilog 1 – Pregled planiranih sredstava za plate u 2024. godini
Prilog 4 – Pregled projekata/Sektorskih programa za indirektno upravljanje
Korisničko uputstvo SPIRI

Slične teme

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2025. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2025. godinu

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2025-2027. godine

Obrazac PFE