Uputstvo za izradu programskog budzeta (ažurirano u julu 2021. godine)

Упутство за израду програмског буџета (ажурирано у јулу 2021. године)

Slične teme

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave (ažurirano septembra 2021)

Uniformni programi i programske aktivnosti jedinica lokalne samouprave (ažurirano septembra 2021)

Uputstvo za pripremu odluke o budzetu lokalne vlasti za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Uputstvo za pripremu Odluke o budzetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu