Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project

REOI/ToR – Financial Advisors – Readiness Review and Improvement plan preparation

ToR – Financial Advisors
REOI – Financial Advisors

Plan angažovanja zainteresovanih strana/Stankeholder engagement plan

Plan angažovanja zainteresovanih strana za pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala
Stankeholder engagement plan for catalyzing long term finance through capital markets

Procedure upravljanja radom/Labor management procedures

Procedure upravljanja radom za pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala
Labor management procedures for catalyzing long term finance through capital markets

Obavezujući ekološko socijalni plan/Environmental and social comittment plan

Obavezujući ekološko socijalni plan
Environmental and social comittment plan

REOI/ToR – E&S Specialist

ToR for the environmental and social specialist
REOI E&S Specialist

REOI/ToR – Project Manager

ToR Project Manager
REOI PM

Slične teme

Informacija o podnošenju poreske prijave PP OPO-K

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Jedinstvena metodologija za praćenje fiskalnih rizika u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 99/2021)