Javni poziv organizacijama civilnog društva radi učešća u održavanju okruglih stolova na temu „Finansijska pomoć Evropske unije”

Zainteresovane organizacije civilnog društva prijave sa naznakom „Za učešće u održavanju okruglih stolova” podnose isključivo elektronskim putem na imejl adresu afcos.serbia@mfin.gov.rs. Rok za prijavljivnje je od 2. oktobra do 9. oktobra 2023. godine u 15:30 časova.

Javni poziv organizacijama civilnog društva radi učešća u održavanju okruglih stolova na temu „Finansijska pomoć Evropske unije”

Slične teme

Javni pozivi za angažovanje stručnih lica i firmi na projektu

Javni poziv za prikupljanje pisama o nameri  prodaje nepokretnosti na teritoriji Grada Beograda

Javni poziv za prikupljanje pisama o nameri prodaje nepokretnosti na teritoriji Grada Beograda