Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2023-2025. godine

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2023-2025. godine
Prilog 1 - Planirana sredstva za plate
Prilog 2 - Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta
Prilog 3 - Pregled kapitalnih projekata

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2025. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2025. godinu

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2025-2027. godine