Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija17.10.2016.
Vujović: Privredni rast na kraju godine 2,7 odsto
Ministar finansija Srbije Dušan Vujović izjavio je da je Srbija u vreme fiskalne konsolidacije uspela da ostvari privredni rast koji je sada oko 2,6 odsto, a očekuje se da na kraju ove godine bude 2,7 odsto."Sledeće godine očekujemo rast od tri odsto, a godinu dana kasnije 3,5 odsto", rekao je Vujović na Srpskom ekonomskom forumu u Beogradu.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Strateška dokumenta
Strategija, Rezime i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Makroekonomski podaci
Makroekonomski i fiskalni podaci, 29. septembar 2016. godine

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, mart 2016.

Mišljenja i Objašnjenja
Objašnjenje o poreskom punomoćniku stranog lica za svrhu primene Zakona o PDV i njegovom evidentiranju za obavezu plaćanja PDV, br. 011-00-1180/2015-04 od 23.5.2016. god.
Objašnjenje o mestu prometa usluge ustupanja igrača na neodređeno, odnosno određeno vreme, sa aspekta primene Zakona o PDV, br. 011-00-01325/2015-04 od 31.3.2016. god.


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd