Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija17.01.2017.
Vujović: Uspešan aranžman sa MMF, rast plata i standarda
Ministar finansija Dušan Vujović ocenio je da, ukoliko trogodišnji aranžman koji je Srbija zaključila sa MMF-om, koji ističe početkom 2018. bude uspešno završen, građani mogu da računaju da postoje trajne osnove za rast, koje će omogućiti i rast dohodaka i standard.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Strateška dokumenta
Strategija, Rezime i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 99 od 12. decembra 2016. godine)

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Makroekonomski podaci
Makroekonomski i fiskalni podaci, 21. decembar 2016. godine

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, decembar 2016.

Mišljenja i Objašnjenja
Poreski tretman primanja u vidu novčane naknade koju u slučaju prestanka radnog odnosa poslodavac isplaćuje zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-274/2014-04 od 17.10.2016. god.)

Prijave nepravilnosti u korišćenju budžetskih i drugih javnih sredstava
Za budžet Republike Srbije, autonomne pokrajine i/ili jedinice lokalne samouprave
Za budžet Evropske unije


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd