Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija06.02.2016.
Vujović: Novi sistem jasan i transparentan
Ministar finansija Dušan Vujović rekao je da je proces dijaloga o Nacrtu zakona o platama u javnom sektoru pokazao veliki napredak. Naveo je da su sve strane iskazale želje i nadanja i da je nađeno rešenje.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Program reforme upravljanja javnim finansijama
Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020

Strategija, Rezime i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita
Strategija, Rezime i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Makroekonomski podaci
Makroekonomski i fiskalni podaci, 30. januar 2015

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, decembar 2015.

Mišljenja i Objašnjenja
Objašnjenje o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost u oblasti građevinarstva, broj 011-00-1180/2015-04, od 10.11.2015.


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd