Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija18.04.2016.
Vujović: Obaveza Srbije da nastavi sa reformama
Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas da su od Svetske banke i MMF-a stigle pohvale za fiskalnu konsolidaciju i sprovođenje reformi i dodao da nezavisno od toga ko pobedi na izborima i ko bude u novoj vladi, ostaje obaveza Srbije da nastavi sa trogodišnjim programom reformi.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Novo na sajtu
Vesti i saopštenja

Strateška dokumenta
Strategija, Rezime i Akcioni plan za rešavanje problematičnih kredita
Nacrt analize postojećih prepreka za prodaju problematičnih kredita u Srbiji

Fiskalna strategija
Fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Zakoni
Zakon o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015)

Makroekonomski podaci
Makroekonomski i fiskalni podaci, 27. april 2016. godine

Informator o radu
Informator o radu Ministarstva finansija, mart 2016.

Mišljenja i Objašnjenja
Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2015. godinu. br. 413-00-43/2016-04 od 17. marta 2016. godine
Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza najviše do 60 rata, shodno zakonu koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, broj 011-00-202/2016-04 od 16. marta 2016. godine


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd