Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija14.12.2017.
Усвojeн Зaкoн o буџeту зa 2018. гoдину
Скупштинa Србиje усвojилa je дaнaс Зaкoн o буџeту зa 2018. гoдину кojим су плaнирaни прихoди у изнoсу oд 1.178 милиjaрди динaрa, a рaсхoди 1.207 милиjaрди динaрa.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ново на сајту
Вести и саопштења

Мишљења и Објашњења
Објашњење у вези са издавањем и књижењем рачуна (фактура) у папирном и електронском облику без употребе печата и потписа

Грађански водич кроз буџет
Грађански водич кроз буџет Републике Србије

Стратешка документа
Стратегија за сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2017−2020. године, са Акционим планом („Сл. гласник РС“, бр. 98 од 3.11.2017. год.)

Закони
Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Сл. гласник РС", бр. 99 од 12. децембра 2016. године)

Фискална стратегија
Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

Информатор о раду
Информатор о раду Министарства финансија, октобар 2017.

Контрола јавних средстава - Пријаве неправилности
Пријаве неправилности


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд