E učenje: Interna revizija

Čitaj mi

E learning: Interna revizija

Centralna jedinica za harmonizaciju je uz donatorsku podršku izradila dodatne metodološke materijale iz oblasti interne revizije.

Materijali treba da pomognu internim revizorima u izvođenju revizija informacionih sistema i sistema bezbednosti informacija kod korisnika javnih sredstava kao dodatni stručni materijal sa objašnjenjima osnovnih i najznačajnijih pojmova u vidu smernica za obavljanje i/ili praćenje rada angažovanih eksperata kod revizija navedenih sistema uz Priručnik za internu reviziju, a dokumenta uključuju sledeće: 

- Revizija aplikacija / programa,
- Dopuna metodologije u vidu revizije informacionih tehnologija i sistema bezbednosti informacija sa predlogom ciljeva revizije, opisom sistema i tipičnih kontrola, kao i studijom slučaja,
- Revizija Akta o bezbednosti informacija – metodološke preporuke za izradu, kontinuirano praćenje, unapređenje i reviziju Akta o bezbednosti IKT sistema prema zahtevima koji proističu iz zakona i podzakonskih akata kojima je uređena informaciona bezbednost,
- Revizija mrežnih uređaja,
- Upitnik i revizorske procedure za Akt o bezbednosti informacija.

Prevod stručnih termina sa engleskog jezika izvršen je uz određena ograničenja, s toga su i pojedini termini ostavljeni u izvornom obliku kako bi se održao njihov smisao. 

Методологија ИР са примером ИТ Безбеднoсти
Ревизија Акта о безбедности ИКТ система
Ревизија Апликација
Ревизија мрежних уређаја
Упитник и ревизорске процедуре за Акт о безбедности
Интерна ревизија у јавном сектору Републике Србије
Модул 1 - Увод у интерну ревизију
Модул 2 - Увод у пословне процесе
Модул 3 - Значај добре комуникације
Модул 4 - Ревизија информационих система
Алати за ревизију ИПА фондова Европске уније
Модел за интерну оцену квалитета рада јединица за интерну ревизију
Смернице за спровођење интерне ревизије мeђусeктoрских прoгрaмa и прojeкaта - ,,хоризонтална ревизија“
Смернице за успостављање заједничке јединице за интерну ревизију