E učenje: Interna revizija

E learning: Interna revizija

Интерна ревизија у јавном сектору Републике Србије
Модул 1 - Увод у интерну ревизију
Модул 2 - Увод у пословне процесе
Модул 3 - Значај добре комуникације
Модул 4 - Ревизија информационих система
Алати за ревизију ИПА фондова Европске уније
Модел за интерну оцену квалитета рада јединица за интерну ревизију
Смернице за спровођење интерне ревизије мeђусeктoрских прoгрaмa и прojeкaта - ,,хоризонтална ревизија“
Смернице за успостављање заједничке јединице за интерну ревизију