Uputstvo za pripremu prioritetnih oblasti finansiranja Republike Srbije za period 2019 – 2021. godine

Инструкција за предлагање приоритетних области финансирања за период 2019 – 2021. године

Slične teme

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta Republike Srbije za 2022. godinu

Zahtev za promenu aproprijacije

Zahtev za obezbeđivanje sredstava tekuće budzetske rezerve