Uputstvo za pripremu Odluke o budzetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Uputstvo za pripremu Odluke o budzetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
Pregled broja zaposlenih i sredstva za plate za 2021. godinu

Slične teme

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2023. godini („Službeni glasnik RS“, broj 21/2023)

Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budzeta lokalne vlasti u 2023. godini („Službeni glasnik RS“, broj 21/2023)

Uputstvo za proveru usaglašenosti odluka o budzetu lokalnih vlasti

Uputstvo za proveru usaglašenosti odluka o budzetu lokalnih vlasti

Uputstvo za pripremu budzeta lokalne vlasti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta lokalne vlasti za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu