Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
Prilog 1 - Pregled planiranih sredstava za plate u 2023. godini
Prilog 2a - Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta
Prilog 2b – Pregled kapitalnih projekata
Prilozi 3a i 3b – Pregled projektnih zajmova i Pregled donacija
Prilog 4 - IPA 2023-2025
Instrukcija za obezbeđivanje iznosa sufinansiranja projekata koji se finansiraju iz finansijske pomoći Evropske unije (IPA) 2023-2025
Prilog 5 – Sredstva budzeta Republike Srbije namenjena za teritoriju AP Vojvodina
Prilog 6 - Sredstva budzeta Republike Srbije namenjena za teritoriju AP Kosovo i Metohija
Prilog 7 – Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke
Prilog 8 – Agencije
Prilog 9 – Podaci o komisijama i drugim stalnim i privremenim radnim telima i Ugovori
Prilog 10 – Zeleni projekti

Slične teme

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa, mart 2023

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2024. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2024. godinu

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2024-2026. godine

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2024-2026. godine